Независимо дали сте опитни с управлението на бизнес процесите (BPМ - business process management) и търсите по-ефективни технологии, техники и софтуер, или сте новак в областта на автоматизираното управление на бизнес процеси и едва сега започвате да изследвате възможностите за вашата организация, вие сте попаднали на точното място.

Тук ще намерите една от най-богатите колекции от online материали на български език относно BPMS (business process management systems) - анализи, доклади, подкасти, демонстрации и практики от нашата действителност.

Новаците ще могат да разберат какво точно представляват  BPМ (business process management) системите и какво могат да направят те за бизнеса .

Ще можете сами  да оцените мощта и полезността на системите за управление на бизнес процеси (BPMS) чрез достъпната online версия на първата българска система за управление на бизнес процеси - Team@Work.

Клиенти