BPM публикации

Интересът, проявяван напоследък към методологията ВРМ (Business Process Management) и системите управление на бизнес процеси (BPMS) не е случаен. Той е мотивиран от чисто икономически, а не от технологични предпоставки. BPMS е не просто пакет от приложения за планиране, бюджетиране, прогнозиране и т.н., а единна основа за разработка на стратегия, планиране, мониторинг и оперативно реагиране при настъпващи промени.

Read more...

Управлението на бизнес процесите и системите за тяхното управление, уеб услугите и SOA трайно се настаниха в публичното пространство. Създава се впечатлението обаче, че има разминаване в разбирането на двата аспекта на проблема – оперативният и технологичният.

Read more...

От 60-те години на миналия век насам се полагат систематични усилия ИТ да се превърне от „свободно изкуство“ в индустриална дисциплина със съответните формални процедури и процеси. Но борбата с постоянните промени си остава най-важният проблем при ИТ проектите. Необходим е радикално различен способ за управление на проекти в силно нестабилна среда.

Read more...

Практиката от последните две десетилетия показва, че класическата теория за управление на проекти не работи добре в областите, които се характеризират с много бързо развитие на технологиите и методите на работа. Такива са например производството на потребителски стоки, медиите, маркетингът и др.

Read more...

Според една ирландска поговорка „когато Господ е създал времето, той го е направил достатъчно“. От друга страна, бащата на съвременната теория за управление на качеството - У. Е. Деминг ( твърди, че „Времето е най-редкия бизнес ресурс“. Истина е, че времето винаги не достига. Уж все планираме, предвиждаме резерви, борим се за по-дълги („реалистични“) срокове, следим процесите отблизо и пак над 70% от проектите закъсняват.

Read more...