Team@Work-CM- ползи

Team@Work-Contact Manager е системата, която пази цялата съществена информация за клиентите, оптимизира работата с тях, създава и поддържа лоялността им.
Ефективността на ACM системата расте с времето, тъй като натрупаната база данни с клиентска информация се обогатява непрекъснато и опознаването на клиентите и пазара става все по-детайлно и ясно.

Възможността за бърза промяна на процесите дава изключително предимство на бизнеса бързо да се адаптира и успешно да се конкурира и с най-големите играчи на пазар

Kласифицирането на информацията е възможно по голям брой параметри - по  всяко време могат да бъдат добавяни и променяни различни номеклатури.  Те могат да бъдат валидни както за цялата организация, така и да  обслужват конкретна  нужда на отделен потребител.

  • лесно се интегрира в съществуващата среда
  • собствена политика за сигурност, която не нарушава съществуващите политики
  • безпроблемно работи върху различни операционни системи
  • лесно използваема система - притежава простотата и леснината за работа в Интернет среда
  • осигурява 360° визия за всеки клиент

    Read more...

  • знания за клиентите, базирани на реални данни, а не на обобщения и предположения - възможности за детайлен анализ от различни BI приложения в последващ етап

    Read more...