Специализирани сме се в разработването на уеб базирани софтуерни приложения.
Фокусът ни е върху системи в следните области:

  • управление на процеси (променливи във времето)
  • управление на взаимоотношения (с клиенти, доставчици, партньори)
  • управление на съдържание (портали за управление на съдържание - Интернет и интранет )
  • управление на документи (електронни документи, електронни библиотеки, документооборт)
  • управление на събития (bugtracking системи, ticketing системи, helpdesk,  интеграция на различни видове събития  и т.н.)
  • управление на данни (включително автоматично извличане на данни от апарати и съоръжения за интегриране в приложения без човешйа намеса)
  • и др.