Опитът ни научи, че промяната е генетична характеристика на работата ни  и думата software не е случайно словосъчетание.

С течение на времето формирахме прост, не-бюрократичен процес за разработка на софтуерни приложения, който доказа своята ефективност. Извършваме разработването на къси итерации (обикновено в рамките на 3-4 седмици). Стартираме с най-важната функционалност по преценка на клиента. На всеки етап клиентът ни получава работеща версия на софтуера, а ние своето възнаграждение. След всеки етап клиентът приоритизира оставащите функционалности или добавя нови.Така последователно с минимални инвестиции (многократно по-ниски от стойността на големите софтуерни системи) клиентът ни получава работеща система, с  която бързо ускорява процесите в най-невралгичните точки на бизнеса си. За него е по-лесно да се ориентира в последващите си искания и най-вече да ги съобрази с последните промените на пазара.

 Големите преимуществата на този начин на работа:

  • по отношение на старта - вие получавате най-важната функционалност за бизнеса ви почти веднага (стартирате рано - още на първата итерация). Всичките ви конкуренти, които инвестират в конкурентна по всички останали показатели система ще получат тази функционалност при  завършването на проекта (а практиката показва, че тогава може и да не получат точно това, което са искали, а това, което разработчиците са разбрали и реализирали по най-удобния за тях начин)
  • хората ви започват много по-рано да използват основните функционалности на системата и ги научават последователно - не им се налага от раз да скачат в софтуер с голяма функционална сложност
  • печелите и от скоростта - образно казано започвайки да използвате най-важната функционалност на оптимизираните си процесите веднага имате не само по-ранен старт, а сте задвижили бизнеса си с помощта на "скоростен лост" - конкурентите ви, които инвестират в аналогична система разработвана по традиционния начин ще стартират на първа скорост в края на проекта, а вие вече можете да карате на 5-та или 6-та.
  • по отношение на риска - това е възможно най-минимизирания риск за вас при инвестиране в софтуерни проекти - инвестирате на много малки порции, инвестирате в най-важната функционалност за вас, на всяка итерация имате работещ софтуер.
  • можем да изброим още много преимущества на този изключително ефикасен метод, който за съжаление не може лесно да бъде приложен от всяка софтуерна компания поради големите изисквания (в технологично, организационно, методологично и архитектурно естество) към екипите, които трябва да го прилагат.

По отношение основната критика на този модел на работа, която общо казано се състои в твърдението, че по този начин не могат да се разработват "големи" информационни системи със сложна архитектура ще посочим, че този начин на работа не е наше откритие, а налагаща се в световен мащаб практика по оценки на най-добрите ИТ анализаторски комании (Gartner, Forester research, Pricewaterhouse, и др.) и успешно прилагана през последните години при разработката на сложните софтуерни проекти на NASA, General moters, Toyota, Microoft и други водещи в своите индустрии компании.