• Пълен контрол на дейността в бизнес единиците:
    - проекти,
    - задачи,
   - натовареност на служителите,
  - срокове на изпълнение,
  - актуалност на документи
  - и т.н

 • Лесен и бърз начин за разпределяне и преразпределяне на задачи и потока на информация в реално време:
    - отсъствия поради отпуск,  командировка и др. не възпрепятстват изпълнението на работата
    - пренасочване на работата от пренатоверени служители към по-малко натоварени в реално време, за да може да се отдели                 достатъчно време на важната работа и тя да не бъде възпрепятствана от спешните задачи
   - всички документи и бележки от предходни изпълнители автоматично се пренасочват към новия изпълнител (аналогично на реалните десйтвия- да вземете цялото досие от бюрото на прединия изпънител и да го преставите на бюторо на новоопределения изпълнител).
 • Управление на инцидентни дейности - контрол, проследимост, възможност за последващ анализ, съхранение на документи и отчетност на тази трудно обхватна дейност (особено за отдели и хора, които ежедневно "гасят пожари").
 • Отчет за натовареността  и представянето на хората с течение на времето.  Широк набор от инструменти за задълбочен анализ.
 • Календар за минали, настоящи и бъдещи събития и ангажименти на отдела.