• Всеки има ясен, разбираем, подробен и актуален списък с всички персонални задачи по всяко време (системата  работи и в Интернет среда).

 • Приоритетите на работа са ясни и точно определени.

 • Сроковете и критичността на задачите по отношение крайния успех на конкретните проекти също.

 • Промените в изпълнението на задачите се регистрира автоматично от системата и осигурява коректност, прозрачност и проследимост на изпълнението във времето.
 • Комуникацията е гарантирана - щом задача се е появила в списъка на изпълнител, всички предусловия за нея са изпълнени и всичко, което е необходимо за изпълнението  на задачата е налице. Когато изпълнител отчете приключването на задача всички, които трябва да получат информация за това автоматично също ще бъдат уведомени. Системата следва логиката на моделираната работна диаграма и автоматично раздава последващите задачи и изпраща планираните нотификации.

 • Качественото изпълнение на задачата се подпомага от:
  - точното описание на изпълнението на задачата - налично на екрана
  - критерии за завършване на конкретната задачата - описание и задължителни параметри
  - прикачени формуляри за попълване при завършване на конкретна задача
  - резултати от изпълнението - типове документи, които трябва да бъдат въведени в системата, за да може изпълнителят да отчете приключването на задачата и т.н.
 • Ускорява се времето за взимане на решение - всеки изпълнител при завършване на задача може да избира измежду различни предефинирани изходи в зависимост от конкретната ситуация, в която се намира. Това е полезно не само за новаците. Предпазва от грешка да се пропусне нещо в критична ситуация - на екрана са всички алтернативи и добри практики, които ръководителите са одобрили и възприели.

 • При необходимост изпълнител може да изпрати задача на колега или партньор (разбира се, когато естеството на работата налага това с всички отговорности и последици) като тази задача автоматично става част от съответния проект.
 • Винаги има възможност да се изпрати инцидентна задача на колега или партньор, която не е свързана с никакъв проект, процес или последователност от задачи.
 • Оторизирани служители могат да стартират самостоятелно проекти или подпроцеси на проекти по предварително дефинирани работни схеми.  По този начин ръководителите  лесно и бързо предоставят и управляват различни правата за взимане на решения в определени области от конкретни служители.

 • Бърз достъп до база данни с контактна информация за клиенти, доставчици и партньори. Информацията е налична в стандартен vcard формат за лесен обмен с други информационни системи.
 • Календар - съдържащ информация за всички минали, настоящи и бъдещи задачи, събития и ангажименти на потребителя.
 • Управление на събития от произволен характер, които касаят различни групи хора.
 • Интегриран е-мейл за бърз и лесен обмен на съобщения и документи.
 • Приложението, през което изпълнителите следят и ръководят своите задачи е изключително интуитивно и всеки с лекота борави с инструментите на системата без специално обучение.