• Системата може лесно да бъде надградена върху всяка съществуваща ИТ инфраструктура без да усложнява или намалява нейната надеждност или сигурност.

  • Team@Work е изцяло  JAVA приложение, което безпроблемно работи върху различни операционни системи (Windows, Linux, UNIX).
  • Клиент-сървър архитектура, като болшинството приложения са достъпни през уеб браузър. Едно единствено приложение е тежко, но се използва стандартно от един  потребител за моделиране на работните схеми.

  • Не изисква специален хардуер. Тeam@Work е самостоятелна система, която не зависи от външни бази данни или уеб сървъри. Виж техническите изисквания .

  • Администрацията изисква минимални рутинни действия без нужда от познания за специфични IT технологии и се извършва през уеб браузър.

  • Данните са защитени чрез автоматично архивиране по предварително зададен график, дефиниран от администратора. Съхранява произволен брой архивни копия. Съществуват възможности различните бази данни на системата да бъдат съхранявани на различни сървъри със собствени политики на съхранение.

  • Разполага със собствена система за сигурност, която не влиза в конфликт с други системи за сигурност. Ползва 128 bit SSL криптиране на данните.

  • Инсталация е бърза и лесна, както и напълно обратима.