• Дейности, касаещи различни партньори могат да бъдат моделирани в работните схеми на организацията - така партньорски организации (клиенти, доставчици и т.н.) лесно и бързо се интегрират в точно определени точки на бизнеса и лесно се координират.

     

  • Постига се бърз достъп и обмен на информация в защитена среда - на точното място и при точните хора в точното време.

  • Спестява се дублирането на дейности в двете организации - по лесен и безпроблемен начин информацията от едната организация влиза директно в информационната система на другата.
  • Осигурява се прозрачност на взаимоотношенията - всички действия на страните се регистрират автоматично  и са видими и прозрачни за всяка от тях и по всяко време.

  • Системата е уеб базирана и достатъчно интуитивна, за да могат хора от различни браншове със стандартни познания да работят с нея.

  • Достъпна е от всяка точка с връзка към Интернет през цялото денонощие - разширява възможностите за правене на бизнес извън стандартните работни часове.