Task Manager е модулът, който свързва процесите и хората в системата и осъществява реалните операции на изпълнителите в тяхната ежедневна дейност.

Това уеб приложението се използва от всеки потребител. С него се работи през обикновен уеб браузър от произволен компютър с достъп до сървъра. Всеки потребител със средни познания в използването на Интернет и в обмена на електронни писма лесно и бързо се адаптира към функционалностите му - изпълнение на задачи, обмен на информация, качване и сваляне на документи, изпращане на съобщения и т.н. Най-полезното му свойство е простотата, до която са сведени сложните работни процеси и ясните процедури на действие във всеки един момент. Потребителите се чувстват комфортно, когато с натискането на един бутон получават актуална информация, бърза функционалност за комуникация, сигурност при избори от предефинирани решения, пъргавина на реакция при инцидентни ситуации и ескалация на информираност за големи групи от хора. Модифицира се за всеки потребител в зависимост от неговите роли и права при идентифицирането му в системата.

Свойства:

 • Всички задачи, събрани в една таблица
 • Стриктно следене на срокове, приоритети и критичност на задачите
 • Възможни стандартни изходи – алтернативи и добри практики
 • Фокусиран достъп до електронни документи, структурирани спрямо процесите
 • Опростен интерфейс за бърза и ефективна работа
 • Достъп през уеб браузър – подвижно работно място

Контрол и управление в реално време

 • Промяна на приоритети
 • Промяна на изпълнители
 • Промяна на срокове
 • Промяна на обхвата – добавяне, пропускане на планирани задачи
 • Възможност за автоматично разпределяне и преразпределяне на задачи
 • Указания по време на изпълнението на проект
 • Бележки и параметри към документ, отразяващи неговия жизнен цикъл
 • Управление на инцидентни дейности