Team@Work притежава уникални функционалност за моделиране на работни процеси, които по-късно се интерпретират от вградена workflow машина и се въвеждат в реално изпълнение от сървъра на системата.

Интуитивен
Лесен за използване
Моделира процеси от входа до изхода
Позволява вграждане на подпроцеси
С помоща на приложението Designer измисляте, подреждате, пренареждате и моделирате последователностите от дейности на отделните процеси. Това се прави с максимална лекота, благодарение на специализираните графични инструменти. Крайният резултат е карта на процеса, която лесно може да бъде разчетена и разбрана не само от човек, но и от workflow машината на сървъра, която стартира и координира различните дейности на процеса следвайки така създадените диаграми.

Приложението е предназначено за бизнес ръководители и оперативни мениджъри, които се занимават с планирането на производствени процеси и които в реалният живот са мозъкът и двигателят на работата в организацията.