Годините натрупан опит в разработването на софтуерни приложения със сложна архитектура и систематичните знания по отношение на различните архитектурни принципи, върху които са изграждани и се изграждат съвременните информационни системи на предприятията ни помагат да бъдем едни от най-добрите софтуерни компании за реализиране на интегрирани решения в България.

 Да поясним понятието "интегрирани решения"- ние интегрираме софтуерни приложения, не сме мрежови интегратори. Просто обяснено: Ние създаваме софтуерната средата, която позволява на наличните софтуерни системи автоматично (без намесата на човек) да комуникират една с друга, да обменят данни и информация една с друга, да публикуват услуги и функционалности за ползване от другите системи и самите те да използват публикуваните услуги и функционалности на другите софтуерни системи, да изпълняват команди подадени от интерфейса на друга система и да връщат обратно резултатите от своята дейност  - общо казано специално създадена среда, в която софтуерните системи комуникират една с друга в напълно автоматичен режим.  Езикът, на който си говорят е общоразбираем от всички и механизмът  за обмен на функционалности и данни, и е стандартизиран. Веднъж изградена тази среда е лесна за поддържане. В следващите години всеки завършил софтуерен специалист ще бъде в състояние да поддържа наличните и да развива нови услуги и приложения в тази нова софтуерна среда - вече няма да сте толкова зависими от разработчиците на конкретен софтуерен продукт (освен на старите системи, които не можете да си позволите да изхвърлите).

Основното предназначение на тази единна среда е да позволи на хора и приложения да работят безпроблемно. На първо място се елиминира дублирането на информацията и данните в различните системи т.е. всички системи използват актуалната информация от системата, която  е специализирана да я генерира. Те я получават веднага щом стане налична - всички едновременно и я актуализират едновременно.

На второ място - автоматизацията на повтарящи се дейности, изпълнявани до момента от хора става много по-лесно разрешима задача. Тъй като външна софтуерна система може да управлява друга софтуерна система хората-оператори по въвеждане на данни автоматично стават излишни - системите сами подават данните си една на друга. Хората ви не си губят времето в ниско ефективна дейност по обслужването на компютърните системи, а се занимават с по-креативни дейности, които създават истинска стойност за клиентите. Погледнато и от друг ъгъл грешките, които хората-оператори правят се свеждат до нула - компютрите не правят грешки (те грешат, когато изпълняват грешни команди). И понеже компютрите не се уморяват и работят 24/7 (за разлика от хората) можете сами да изчислите колко по-ефективна става работата във фирмата ви.

Осъществяването на такъв тип интеграция на софтуерните системи е едно от най-сложните неща, които голяма част от компаниите неминуемо ще  извършат в следващите няколко години. Ако не интегрирате системите си, е почти невъзможно да устоите на ефективността на конкурентите си. Направено по неправилен начин интегроране може да срине бизнеса ви.

Ако не сте започнали да интегрирате системите си - вече сте закъснели. Ако ви трябва помощ - обадете ни се.