Преди да зададете въпрос, проверете по-долу дали вече няма отговор за него. Ако не откривате такъв, използвайте формата за да изпратите въпроса си към нас.
Кликнете върху заглавието на въпроса, за да отворите отговора.

Бизнес въпроси

Kакво е Team@Work?

Team@Work е софтуер за автоматизирано управление на бизнес процеси (повтаряеми, променливи и ad hoc дейности), които изграждат същината на всeки бизнес. Обединява в едно хора, технологии и информация, за да гарантира синхронизираната работа на служителите и безпроблемния обмен на информация в организацията.

Team@Work е средството, с което диктувате ритъма на работа, дефинирате правилата, определяте приоритетите и фокусирате усилията на служителите от всички нива върху важните за бизнеса дейности. Обмена на информация е мигновен - всички заинтересовани са информирани едновреммно.

Приложим е както в малки организации, за които гъвкавостта на процесите е основното конкурентно предимство пред големите компании, така и за големи предприятия, в които обхващането на процесите от входа до изхода е неизпълнима задача и за най-скъпоструващите  ERP системи,  изградени на основата на друга методология.

Как ви дойде идеята да направите Team@Work??

В края на деветдесетте години (преди създаването на Ефективни Софтуерни Системи ЕООД) основният екип програмисти разработваше софтуер за телекомуникационната индустрия (основно за управление на телекомуникафионния спектър) по поръчка на LS Telcom AG - Германия. Това беше времето на изграждане на големите телекомуникационни мрежи в Европа, Азия и Африка.

Имайки досег до процеса на изграждане на телекомуникационни съръжения ( и то от добри проектно-ориентирани германски организации) наблюдавахме постоянно изскачащия проблем с координация на екипите. За много кратко време се изискваше координация на екипи от различни области на бизнеса, с различна подготовка, които използваха различни професионални езици - от юристи, финансисти и строителни инженери през телекомуникационни специалисти по разпространение и по осигуряване на сигнала,  до обикновени собственици на имоти.

Умеехме добре да наблюдаваме. Имахме добър опит в архитектурното изграждане на сложни софтуерни системи. Видяхме проблем, пред който щеше да се изправи всяка организация (с нарастващата функционална специализация на служителите и с глобализацията на бизнес отношенията).

Основите на новите Интенет технологии вече бяха на пазара. Инновативните теории за управление на бизнеса - също.Oставаше ни да направим Team@Work.

Приложим ли е Team@Work в нашата организация?
Team@Work е подходящ за всяка фирма и може да се използва от всеки тип организация:
 • бизнес организации
 • неправителствени организации
 • държавни и общински органи на властта
 • временни екипи и т.н

Големите организации могат веднага да моделират и документират цялостните си процеси (от входа до изхода на предприятието),  за да могат да контролират изпълнението и да синхронизират работата в критичните граничните точки между отделните бизнес единици (географски отдалечени офиси, различни функционални отдели на предприятието, временни екипи, основни доставчици, важните клиенти и т.н.). И всичко това ще направите без типичните разходи и закъснения,  съпътстващи внедряването на инфраструктурни софтуерни системи.

Ако сте малко или средно предприятие бързо можете да се възползвате от силата на управлението на бизнес процесите. Ще получите бързина на реакците и адаптираност към промените  - конкурентни предимства, които са трудно достижими от големите предприятия. Още повече, че Team@Work не изисква значителни първоначални инвестиции, а разходите за стартиране са минимални.

Най-малките микро предприятия (до 5 служителя), в които строгата специализацията е невъзможна и разнообразието от процеси максимално натоварва служителите, ще изпитат облекчение от възможноста многократно да използват съхранените в системата процеси (там са съхранени натрупаните знания и опит, както и начинът как да се правят нещата). И всичко това на нулева цена,  защото те  могат да използват свободната версия на Team@Work напълно безплатно.

Инвестициите за внедряване на Team@Work са най-ефективни и най-бързо възвърщаеми в следните типове организации:
 • Организации, които спазват строги ISO стандарти и трябва оперативно и документирано да гарантират проследимостта на операциите
 • Фирми с географски разпръснати офиси, за които синхронизацията на работата е критична за бизнеса
 • Проектно-ориентирани организации, чиято дейност изисква координацията на разнородни екипи – идващи от различни бизнес области,  с  различна организационна култура,  с различна професионална подготовка и говорещи различни професионални езици
 • Фирми, чиито бизнес процеси изискват своевременното участие на инвеститори,   клиенти,  доставчици или партньори в ключови точки на процесите
 • Фирми опериращи в сферата на аварийните ситуации  –  там където времето е от изключително важно значение и наличието на  процедури за проследяване и алармиране, и наличие на предефинирани алтернативни решения определят успеха на операциите
 • Държавни,  мести и неправителствени организации,  които предоставят различни видове услуги на населението
Колко време протича едно внедряване на Team@Work?

Средното време за внедряване на системата е един месец. При добра организация от страна на клиента сме започвали финалните обучения до две седмици след подписване на договора.

При по-големи проекти е възможно процесът да се удължи до 3 месеца. Внедряването на подобен клас решение изисква човешки ресурс и управленски капацитет,  които не винаги могат да се отделят постоянно в една натоварена фирма.

Каква част от процеса по внедряване на системата поема Вашата фирма?

На практика можете да разчитате на нас по време на целия процес.

Подписаният договор за закупуване и внедряване на Team@Work, Ви гарантира, че ние ще конфигурираме и  настроим системата спрямо вашите изисквания, ще обучим ключови потребители и ще Ви помогнем да въведете началните данни.

Как ще гарантирате качеството на вашия софтуер?

Продажбеният процес на Team@Work е на базата "Пробвай преди да купиш".

Можете да тествате системата толква време, колкото ви е необходимо, за да се убедите във възможностите й и ползата, която вашата организация ще има от нея.

Как да разбера, че софтуерът е подходящ за нас, а не пореден кьор фишек?

Политиката на маркетиране и разпространение на Team@Work е на базата "Пробвай преди да купиш".

Можете свободно да тествате системата в нейната пълна функционалност толкова време, колкото ви е необходимо, за да се убедите във нейните качества, възможности и най-вече сами да прецените ползите от нейното внедряване.

За малки екипи и микро предпрития Team@Work е напълно безплатен.

Може ли да направите софтуер по поръчка на платформата Team@Work?

 Да. Това е често срещана практика.

Плюсове - дългосрочна обвързаност с Ефективни Софтуерни Системи ЕООД, което е политика на фирмата.

Мога ли да дистрибутирам Team@Work на мои клиенти или партньори?
Да. Вижте партньорските ни програми.
Много сме лъгани от софтуерни специалисти, защо да вярваме на вас?

Ето само няколко причини да ни вярвате:

 • защото сме на пазара, от повече от десетилетие
 • защото можете да пробвате и оцените полезността на това, което правим сами
 • защото имаме познания не само в ИТ , но и в инновативни области за управлeнieи на бизнеса
Сами преценете дали тези аргументи могат да Ви убедят.
С какви гранични параметри е тестван Team@Work?

Натоварване:

 • паралелна работа на 700 потребители
 • генериране на нова здача на всяка секунда

Резултатът:

 • натоварването на CPU се увеличи с 9 %
В реални условия - най-големият ни клиент  използва 400 потребителски лиценза за паралена работа в системата.
Кои са клиените ви?

Тук можете да намерите информация за част от клиентите, които изпозлват Team@Work.

Защо ни трябва софтуер за управление на задачи?

Всеки ден прекарваме голяма част от времето си в изпълнение на различни задачи. Притиснати от времето вършим спешното преди важното. Чудим се защо не успяваме в усилията да сме максимално ефективни. Отговорът знаем отдавна - 80% от важната работа се свършва, ако изпълнението се фокусира върху 20-те % задачи с най-висок приоритет.


Къде е най-голямата сила на Team@Work?

Различните бизнеси използват Team@Work по различен начин. Всички използват MS Word за редактор, но разликата е в съдържанието, което създават с него. Така е и с Team@Work - средство за моделиране, управление и контрол на процес, a не "решение" на ограничен проблем.

Най-полезните функции на системата са в:

 • свободата, която получават потребителите при моделиране на процесите - процеси от входа до изхода, сложни, времево зависими, събитийно зависими и т.н.
 • лесния графичен начин, по който се конфигурират и документират процесите - ясни правила, точни инструкции,  добре подбрана щафетна палка от структурирано съдржание, която пренася информациятаосигурява от началото до крайния резултат
 • опростеността на операции - цялата сложност е сведена до прости операции за изпълнителите
 • информираността на всички участници - всичко е в реално време, няма закъсняла инфромация
 • възможността за обработка на голям обем информация, съдържание и данни

Най-съществено е въздействието върху оперативната дейност.


Финансови въпроси

Къде се позиционира ценово Team@Work като бизнес приложение?

Team@Work се позиционира по средата между open source и комерсиалните продукти.

Open source продуктите са по принцип безплатни, но изискват сериозно време и усилия от страната на потребителя, за да бъдат разбрани, инсталирани и оценени.

Комерсиалните продукти имат професионална презентация и поддръжка, но обикновено изискват определени финансови разходи, преди реалнта оценка на добавената стойност, която създават.

Нашият стремеж е да облекчим недостатъците на тези два крайни варианта, запазвайки в максимална степен техните предимства.

Ние предлагаме професионално представяне, демонстрация, внедряване и обучение, като лицензионната политика прави финансовия риск за клиента минимален.

Сравним ли е ценовоTeam@Work с други български ERP решения?

Team@Work не е ERP система, счетоводен или складов софтуер. Team@Work добавя стойност към подобни решения (не е техен конкурент), а по-скоро е надстройка над тези системи.

Обикновено чрез познатите софтуерни програми вие получавате изцяло стандартна функционалност, която в повечето случаи подлежи на съвсем ограничена персонализация. В Team@Work всичко се настройва спрямо конкретния клиент. Всеки бизнес съществува на пазара, защото притежава уникална характеристика, която го отличава от всички останали. Причината за това е в начина, по който са конструирани неговите бизнес процеси, а Tеam@Work e фокусиран върху това.

 1. Това е цената.
 2. Изпозлвани са голямо количество добре подбрани Open source продукти.
 3. За разлика от болшинството решения сме подбрали тези  функционалности, които са най-полезни за МСП, и не тези, които са необходими за големите корпорации.

Цените на Team@Work са значително по-ниски от аналогичните му софтуерни системи, защото:

 •  е разработен в България (с ниска цена на софтуения труд). 
 • използвани са добре подбраните иновативни технологии от последното десетилетие, които стандартно са в пъти по-евтини от старите патентовани технологии
Кое излиза по-изгодно – абонаментен или продуктов лиценз?

От финансова гледна точка, за клиентите излиза по-изгодно да използват Team@Work на абонаментен план. Изравняването на вложените средства по двата начина на използване на системата е в края на 2-рата година от внедряването.

Може ли да се прехвърля от абонаментен на продуктов лиценз?
Да. Ще заплатите цената за небходимите ви потребителски лиценза намалена със стойността на закупените абонаменти за последните три месеца.

Поддръжка

Какво включва поддръжката на софтуера?

Поддръжката на софтуера не е задължителен елемент от процеса на продажба.

Клиентите имат достъп до:

 • клиентски портал
 • форум
  Абонаментът включва всички услуги по подръжка на системата.
Задължително ли трябва да ползвам поддръжка?
Не. От наша гледна точка следпродажбената поддръжка на един продукт е ключова за неговото успешно използване, но решението да ползвате или не дадени услуги си е изцяло Ваше.

Технически въпроси

Инсталиране

Кои модули на Team@Work се инсталират отделно от сървъра?
Team@Work е клиент-сървър система. Това означава, че много потребители работещи с клиентските приложения на Team@Work се свързват и използват едновременно един и същ сървър. Всяко клиентско приложение може да се използва само след като се свърже със сървъра, който предварително трябва да е стартиран и да работи.

Така, че първо трябва да инсталирате сървъра на Team@Work.

Инсталирайте приложението Designer на персоналния компютър на ръководителя, който е отговорен за моделирането на процесите и отговаря за тяхното оптимизиране.След това се погрижете да настроите връзката със сървъра.

Task Manager е браузър-базирано приложене,  така че единствено трябва да запазите  по подходящ начин URL адреса на сървъра, към който броузерът трябва да се обърне.

Защо трябва да се инсталира Java Virtual Machine (JVM)?

Team@Work е изцяло Java приложение и изисква Java Runtime среда за работа. Ако имате инсталирана Sun JDK версия 1.5.1. или по-нова, можете спокойно да я използвате.

Запомнете, че Team@Work не работи с  Microsoft JVM. Инсталационният пакет съдържа всички необходими файлове на  Team@Work за правилна работа. Ако не сте сигурни, че разполагате с подходяща JVM просто инсталирайте приложената в пакета JVM.

Къде може да се инсталира приложението Designer ?
Приложението Designer може да бъде инсталирано на всеки компютър свързан чрез TCP/IP мрежа с компютъра, на който работи сървъра на Team@Work.
Сървърът се стартира за повече от минута. Нормално ли е това?
В някои случаи - да.  При стартиране на Team@Work сървърът извършва множество вътрешни проверки и тестове. Понякога това може да отнемен повече от минута. Препоръчваме ви да спирате сървъра само в екстремни ситуации - колкото по-рядко, толкова по-добре.
Защо когато стартирам сървъра се стартира лицензния мениджър?
Това означава, че сървърът не намира валиден лиценз на Team@Work на компютъра, на който е инсталиран. Обикновено това се получава, когато изтече пробния период на демо версията или изтече срока на закупения лиценз.
Защо не се стартира сървъра на Team@Work?
Първо проверете Java Virtual Machine. Team@Work работи само с Sun JDK 1.5.1 или по-нов. За да предотвратите този проблем инсталирайте Team@Work с приложената JVM в инсталационния пакет .

Друга възможна причина може да бъде недостатъчното ниво на права. За да инсталирате и стартирате сървъра е необходимо да имате пълни права за отваряне, четене, писане и изтриване на файлове от директорията, в която е инсталиран сървъра. За да разрешите този проеблем инсталирайте  Team@Work в дирктория, за която имате пълни администраторски права (root).

Опасно ли е рестартирането на сървъра? Какво мога да се загубя?
Не. Рестартирането на сървъра не може да разруши базата данни или да доведе до загуба на информация.  Само потребителите, които са били вътре в системата, ще бъдат разкачени и ще трябва отново да се свържат със сървъра.

Потребителски акаунти

Коя е вградената парола за тестване на системата?

Team@Work е конфигурирана да се стартира първоначално в демонстрационен режим. В този режим са дефинирани няколко потребителя:

 • Henry
 • Alys
 • Karen
 • Robert
 • и т.н.

Използвайте тези акаунти, за да се научите да работите с раличните приложения на системата.

В демонстрационен режим паролите на всички потребители са едни и същи: 123456.

Потребителят с най-много права в демонстрационната база данни е henry. Така, че при първоначално влизане в приложенията използвайте потребителско име henry и парола 123456.

Какви са ограниченията на Администратора?

С потреителското име Administrator и парола 123456 можете да администрирате сървъра и работите в потребителското приложение Designer.

Администраторът не се числи към никоя структурна единица на организацията и затова не може да участва в работни схеми, в проекти, както и да получава и изпълнява задачи в приложението Task manager.

Как мога да създам нов потребител и да управлявам достъпа и правата му?

Потребителите се създават в приложението Designer.

Достъпът , паролите и правата се управляват от приложението Control center.

Колко потребителски акаунта мога да създам?

Можете да създадете неограничен брой потребителски акаунти.

Броят на активните обаче, не може да надвишава броя на закупените потребителски лицензи.

По всяко време можете да декативирате конкретен потребителски акаунт и да активирате друг.

Designer

Какво е основното предназначение на приложението Designer?
Това е приложението, в което се моделира стауктурата на организацията, логическата последователност на задачите в работните схеми и тяхното разпределение във времето и се дефинират  различни видове разписания, по които автоматично се стартират повтарящи се процедури.
Как да създам линейна последователност от задачи и да стартирам проект?
Ако моделът на схемата не предполага паралелени дейности и не изисква варианти, използвайте само табличния екран на Designer, като въведете в последователен ред задачите. С помощта на командата "Свърши последователно" системата автоматично създава последователността на връзките. Стартирайте изпълнението на новия проект директно от приложението.
Мога ли да изпратя задача за инцидентна дейност?
Да. За целта използвайте специалната команда "Нова задача", с която можете да възложите изпълнението на задача на всеки потребител на системата, като носите отговорност за действията си.

Важно! Правете разлика между изпращането на инцидентна задача към колега и добавянето на нова задача към проект.

За какво служат различните видове връзки?
Различните видове връзки дават възможността за опростено моделиране на сложни работни процеси. Те съдържат голяма част от логиката на процеса - от възможности за избор между няколко взаимно изключващи се алтернативи,  до избор на различни видове опции.
Защо изходните връзки имат параметър време?

Team@Work позволява вплитане на събитийно зависими и времево зависими логически последователности в една работна схема. Времевият параметър на изходна връзка е една от импелементациите на тeзи възможности. Предназначена е да предпазва проекта от прекомерно закъснение. 

Пример: Въвеждате време  от 3 часа в изходящата връзка. Ако задачата завърши успешно за време под 3 часа, всичко е наред; ако обаче след 3-тия час задачата не е завършена  връзката се активира и създава условията за стартиране на последваща задача. Повече подробности ще намерите в документацията на приложението Designer.

Използвайте тази функционалност само в случаи, в които закъснението на конкретни задачи, може да предизвика провал на целия проект. Това не е задължителен параметър на връзката - по подразбиране е празен.

Защо трябва да добавям партньори към организационната структура?

Оказва се, че най-критични по отношение потока на информация са граничните точки - преминаването на границите на отделите или на самата организацията.

По отношение на процесите най-важни се оказват тези, които са свързани с клиенти и доставчици. Затова най-голямо подобрение получаваме, когато автоматизираме и оптимизираме процесите свързани най-вече с нашите клиенти и доставчици.

Един от начините е включването на клиенти и доставчици в процесите на фирмата - тяхното интегриране в критичните процеси. За да управлявате това, е необходимо да ги интегрирате в съответни специализирани отдели на вашата "разширена" организация.

Как мога да дефинирам задача за отдел в работна схема?
Когато въвеждате параметрите на задачата изберете отдел, но не избирайте конкретен изпълнител. Така дефинирана задача в реален режим се изпраща на отдела и ръководителят може персонално да я разпредели или да определи вътрешни правила за работа с такива задачи.
Как мога да дефинирам роля за изпълнител на задача в работна схема?
Ролите за работната схема се определят в "Редактора на схемата". При редактиране на задача, без да избирате отдел, направо щракнете в полето "Изпълнител" и изберете от падащото меню желаната роля.

Task manager

Може ли да имам няколко Project Managers за един проект?
Не! Само един човек носи отговорността за изпълнението на проекта. Можете да смените човека, който изпълнява ролята на Project Manager, но не може двама или повече човека да носят отговорност за изпълнението на проекта. Не се допуска "размиване" на отговорността.
Кои браузъри поддържат Team@Work?
Приложението е оптимизирано за Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x, 9.x и Firefox 2.x, 3.x, 4.x.
Какво става, ако не завърша задачата си навреме?

Шефовете ви ще бъдат информирани, ако задачата е важна и излезе извън срока си.

Как се свързвам към сървъра?
Въведете следния URL в адресния ред на браузера:

http://SERVERADDRESS:8080/tasks

където SERVERADDRESS е IP адреса на сървъра на Team@Work.

Точната идентификация е оперделена от вашият системен администратор.

Защо не мога да стартирам нов проект?

Можете да стартирате проекти само по публични работни схеми или ако имате право да стратирате проекти по конкретна схема.

Правата за стартиране не проекти се определят, не според позицията ви, а в заивисмост от функцията, която изпълнявате в конкретната работна схема. 

Къде мога да видя какъв е статуса на изпратена задача?
Всяка изпратена задача се намира в списъка изпратени задачи. Вие винаги имате достъп до самата задача, въведените бележки и прикачените доументи, като можете свободно да дописвате бележки и да добавяте докуемнти. След завършване на задачата от изпълнител, тя се маркира със съответната икона и фактически отива в архив, т.е. вече можете само да разглеждате историята й, бележките и документите. От вас зависи кога ще изтриете изпъленена задача от списъка с изпратените задачи.
Защо задача не изчезва от списъка след натискане на бутона "Завърши"?
Не всяка задача може да бъде завършена дирктно с бутона "Завърши" от основния панел. Задачи, които изискват взимане на решение при избор (радиобутони) или различни възможности (опции) не могат да бъдат завършени директно. Трябва да влезете в редактора на задачата и след като маркирате решението си можете спокойно да завършите задачата. Друга възможна причина е изискване за качването на определени документи (резултати) от изпълнението на задачата, моделирани от дизайнера в работната схема.
Къде са параметрите на проекта?
Във въвеждащото поле на бележките, заедно с информацията за ръководителя и екипа.
Мога ли сам да си дам задача?
Да. Тя ще бъде отчетена във вашата работна ангажираност.
Как да превключа от английски на български?

Приложението автоматично избира default езика на браузера, който използвате. Ако използвате няколко езика взима първия от списъка. Т.е. за превключите на съответния език, трябва да го преместите като пръв в спъсъка от езици на браузера, който използвате.

Контролен център

Как да променя режима на работа?

Можете да преминете от DEMO режим в реален с помощта на бутона "Премини в релен режим" разположен в панела "База данни" на Control Center.

Тази команда рестартира сървъра на Team@Work и създава празна база данни. Параметрите за  login в новия режим при първоначално стартиране са вградения потребител: Administrator с парола: 123456.

Може ли да се адаптира работния календар за специални случаи ?

Да. Календарът може да се адаптира за специални и официални празници или допълнителни работни дни. Подробно описание ще намерите в "Ръководството за работа" на Control center.

Как да се оправя със забравена парола на потребител?

Като адинистратор можете да въведете нова служебна парола на потребителя, която той собственоръчно по-късно да промени.

Вижте "Ръководството за работа" на Control center за повече подробности.