• Безпроблемна промяна на изпълнителите на задачи от проекта в реално време - създадената и използвана от предишни изпълнители информация автоматично се предоставя на новия изпълнител.
  • Безпроблемна промяна на срокове на задачи от проекта - при промяна на условията ръководителите могат в реално време да правят корекции в сроковете на задача, като системата автоматично преизчислява всички зависими от тази промяна последващи срокове.
  • Безпроблемна промяна на обхвата от дейности - при нужда (аутсорсване или предоговаряне) предварително планирани дейности могат да бъдат пропуснати по време на изпълнението на проекта като софтуерът автоматично преизчислява останалите пътища и задачи за изпълнение.
  • Системата автоматично преизчислява критичния път на проекта - когато задача извън него закъснее прекомерно и доведе до неговата промяна системата автоматично информира изпълнителите за това и винаги показва актуалния критичен път.
  • Със стартирането на проект, автоматично се генерира структура за съхранение на  документите от проекта.
  • Набор от множество инструменти за мониторинг на изпълнението на проекта в графичен и табличен вид, сравнителни анализи ( план / изпълнение) и т.н.
  • Ръководителят на проект има пълен контрол върху текущото изпълнение на проекта.