• повишена ефективност
  • повишена скорост на реакция
  • подобрена комуникация - външна и вътрешна
  • подобрено обслужване
  • подобрен имидж
  • подобрена конкурентноспособност
  • подобрена прозрачност във взаимоотношенията
  • намалени разходи за съхранение, класифициране и обработка на документи
  • пълно съхранение на знанието за клиентите, което става независимо от оборота на работна сила и се превръща в капитал на фирмата