• лесно се интегрира в съществуващата среда
  • собствена политика за сигурност, която не нарушава съществуващите политики
  • безпроблемно работи върху различни операционни системи