Team@Work - CM се съсредоточава върху събирането, споделянето и управлението на информация и процеси, касаещи взаимоотношенията с партниращи и конкуренти организации и контакти.

  • Отличителната черта на системата е свободата, с която бизнес хората моделират работните процеси според собствените си преценки, знания и интуиция. Могат да ги променят в рамките на часове и минути, за да реагират на промени в средата и пазара.
  • Другата основна разлика е във фокуса на системата - основната цел на популярните системи е събирането на данни и показването им в подходящ вид при поискване от страна на потребител. За разлика от тях Team@Work - Contact Manager играе про-активна роля: системата е ориентирана не към това, какво се е случило в миналото, а към това, което предстои напред (логиката на процесите).
  • Съдържа в себе си разширение на документната система на Team@Work по отношение съхраняването, класифицирането и управлението на документи (от произволен електронен вид), касаещи регистрираните в системата контрагенти.
  • При добро моделиране на процесите е възможно да се предостави възможност на клиент да проследява изпълнението на поръчки/проекти, както и да изпълнява отделни задачи по активни проекти. Всичко е online. Всяко действие и решение автоматично се регистрира в системата. Взаимоотношенията са прозрачни и видими еднакво за двете страни. Обменът на информация е гарантиран на 100 % - клиентът се "само-сървизира" 24/7
  • За посрещането на много тежки и строги SLA (service level agreements) могат да се моделират различни схеми за ескалиране на алармираност.
  • Работата със системата е изкючително проста поради интуитивния й интерфейс, наложен от стандартите за работа в Интернет среда.
  • Позволява синхронизирана работа на географски разпръснати екипи, които не са свързани с конкретно работно място.
  • При невъзможност за работа в online режим е разработен модул за off-line работа, използван главно от пътуващи търговци
  • Управление на информация, събития и follow-up дейности свързани с контакти, клиенти, доствчици, пертньори и т.н.