Kакво е Team@Work?

Team@Work е софтуер за автоматизирано управление на бизнес процеси (повтаряеми, променливи и ad hoc дейности), които изграждат същината на всeки бизнес. Обединява в едно хора, технологии и информация, за да гарантира синхронизираната работа на служителите и безпроблемния обмен на информация в организацията.

Team@Work е средството, с което диктувате ритъма на работа, дефинирате правилата, определяте приоритетите и фокусирате усилията на служителите от всички нива върху важните за бизнеса дейности. Обмена на информация е мигновен - всички заинтересовани са информирани едновреммно.

Приложим е както в малки организации, за които гъвкавостта на процесите е основното конкурентно предимство пред големите компании, така и за големи предприятия, в които обхващането на процесите от входа до изхода е неизпълнима задача и за най-скъпоструващите  ERP системи,  изградени на основата на друга методология.

Как ви дойде идеята да направите Team@Work??

В края на деветдесетте години (преди създаването на Ефективни Софтуерни Системи ЕООД) основният екип програмисти разработваше софтуер за телекомуникационната индустрия (основно за управление на телекомуникафионния спектър) по поръчка на LS Telcom AG - Германия. Това беше времето на изграждане на големите телекомуникационни мрежи в Европа, Азия и Африка.

Имайки досег до процеса на изграждане на телекомуникационни съръжения ( и то от добри проектно-ориентирани германски организации) наблюдавахме постоянно изскачащия проблем с координация на екипите. За много кратко време се изискваше координация на екипи от различни области на бизнеса, с различна подготовка, които използваха различни професионални езици - от юристи, финансисти и строителни инженери през телекомуникационни специалисти по разпространение и по осигуряване на сигнала,  до обикновени собственици на имоти.

Умеехме добре да наблюдаваме. Имахме добър опит в архитектурното изграждане на сложни софтуерни системи. Видяхме проблем, пред който щеше да се изправи всяка организация (с нарастващата функционална специализация на служителите и с глобализацията на бизнес отношенията).

Основите на новите Интенет технологии вече бяха на пазара. Инновативните теории за управление на бизнеса - също.Oставаше ни да направим Team@Work.

Приложим ли е Team@Work в нашата организация?
Team@Work е подходящ за всяка фирма и може да се използва от всеки тип организация:
 • бизнес организации
 • неправителствени организации
 • държавни и общински органи на властта
 • временни екипи и т.н

Големите организации могат веднага да моделират и документират цялостните си процеси (от входа до изхода на предприятието),  за да могат да контролират изпълнението и да синхронизират работата в критичните граничните точки между отделните бизнес единици (географски отдалечени офиси, различни функционални отдели на предприятието, временни екипи, основни доставчици, важните клиенти и т.н.). И всичко това ще направите без типичните разходи и закъснения,  съпътстващи внедряването на инфраструктурни софтуерни системи.

Ако сте малко или средно предприятие бързо можете да се възползвате от силата на управлението на бизнес процесите. Ще получите бързина на реакците и адаптираност към промените  - конкурентни предимства, които са трудно достижими от големите предприятия. Още повече, че Team@Work не изисква значителни първоначални инвестиции, а разходите за стартиране са минимални.

Най-малките микро предприятия (до 5 служителя), в които строгата специализацията е невъзможна и разнообразието от процеси максимално натоварва служителите, ще изпитат облекчение от възможноста многократно да използват съхранените в системата процеси (там са съхранени натрупаните знания и опит, както и начинът как да се правят нещата). И всичко това на нулева цена,  защото те  могат да използват свободната версия на Team@Work напълно безплатно.

Инвестициите за внедряване на Team@Work са най-ефективни и най-бързо възвърщаеми в следните типове организации:
 • Организации, които спазват строги ISO стандарти и трябва оперативно и документирано да гарантират проследимостта на операциите
 • Фирми с географски разпръснати офиси, за които синхронизацията на работата е критична за бизнеса
 • Проектно-ориентирани организации, чиято дейност изисква координацията на разнородни екипи – идващи от различни бизнес области,  с  различна организационна култура,  с различна професионална подготовка и говорещи различни професионални езици
 • Фирми, чиито бизнес процеси изискват своевременното участие на инвеститори,   клиенти,  доставчици или партньори в ключови точки на процесите
 • Фирми опериращи в сферата на аварийните ситуации  –  там където времето е от изключително важно значение и наличието на  процедури за проследяване и алармиране, и наличие на предефинирани алтернативни решения определят успеха на операциите
 • Държавни,  мести и неправителствени организации,  които предоставят различни видове услуги на населението
Колко време протича едно внедряване на Team@Work?

Средното време за внедряване на системата е един месец. При добра организация от страна на клиента сме започвали финалните обучения до две седмици след подписване на договора.

При по-големи проекти е възможно процесът да се удължи до 3 месеца. Внедряването на подобен клас решение изисква човешки ресурс и управленски капацитет,  които не винаги могат да се отделят постоянно в една натоварена фирма.

Каква част от процеса по внедряване на системата поема Вашата фирма?

На практика можете да разчитате на нас по време на целия процес.

Подписаният договор за закупуване и внедряване на Team@Work, Ви гарантира, че ние ще конфигурираме и  настроим системата спрямо вашите изисквания, ще обучим ключови потребители и ще Ви помогнем да въведете началните данни.

Как ще гарантирате качеството на вашия софтуер?

Продажбеният процес на Team@Work е на базата "Пробвай преди да купиш".

Можете да тествате системата толква време, колкото ви е необходимо, за да се убедите във възможностите й и ползата, която вашата организация ще има от нея.

Как да разбера, че софтуерът е подходящ за нас, а не пореден кьор фишек?

Политиката на маркетиране и разпространение на Team@Work е на базата "Пробвай преди да купиш".

Можете свободно да тествате системата в нейната пълна функционалност толкова време, колкото ви е необходимо, за да се убедите във нейните качества, възможности и най-вече сами да прецените ползите от нейното внедряване.

За малки екипи и микро предпрития Team@Work е напълно безплатен.

Може ли да направите софтуер по поръчка на платформата Team@Work?

 Да. Това е често срещана практика.

Плюсове - дългосрочна обвързаност с Ефективни Софтуерни Системи ЕООД, което е политика на фирмата.

Мога ли да дистрибутирам Team@Work на мои клиенти или партньори?
Да. Вижте партньорските ни програми.
Много сме лъгани от софтуерни специалисти, защо да вярваме на вас?

Ето само няколко причини да ни вярвате:

 • защото сме на пазара, от повече от десетилетие
 • защото можете да пробвате и оцените полезността на това, което правим сами
 • защото имаме познания не само в ИТ , но и в инновативни области за управлeнieи на бизнеса
Сами преценете дали тези аргументи могат да Ви убедят.
С какви гранични параметри е тестван Team@Work?

Натоварване:

 • паралелна работа на 700 потребители
 • генериране на нова здача на всяка секунда

Резултатът:

 • натоварването на CPU се увеличи с 9 %
В реални условия - най-големият ни клиент  използва 400 потребителски лиценза за паралена работа в системата.
Кои са клиените ви?

Тук можете да намерите информация за част от клиентите, които изпозлват Team@Work.

Защо ни трябва софтуер за управление на задачи?

Всеки ден прекарваме голяма част от времето си в изпълнение на различни задачи. Притиснати от времето вършим спешното преди важното. Чудим се защо не успяваме в усилията да сме максимално ефективни. Отговорът знаем отдавна - 80% от важната работа се свършва, ако изпълнението се фокусира върху 20-те % задачи с най-висок приоритет.


Къде е най-голямата сила на Team@Work?

Различните бизнеси използват Team@Work по различен начин. Всички използват MS Word за редактор, но разликата е в съдържанието, което създават с него. Така е и с Team@Work - средство за моделиране, управление и контрол на процес, a не "решение" на ограничен проблем.

Най-полезните функции на системата са в:

 • свободата, която получават потребителите при моделиране на процесите - процеси от входа до изхода, сложни, времево зависими, събитийно зависими и т.н.
 • лесния графичен начин, по който се конфигурират и документират процесите - ясни правила, точни инструкции,  добре подбрана щафетна палка от структурирано съдржание, която пренася информациятаосигурява от началото до крайния резултат
 • опростеността на операции - цялата сложност е сведена до прости операции за изпълнителите
 • информираността на всички участници - всичко е в реално време, няма закъсняла инфромация
 • възможността за обработка на голям обем информация, съдържание и данни

Най-съществено е въздействието върху оперативната дейност.