WEB базираните софтуерни приложения са изградени на базата на клиент - сървър архитектура.

Софтуерното приложение се инсталира единствено на сървър (нищо друго не се инсталира никъде).

Приложението е достъпно за  потребителите от всяко мобилно или стационарно устройство с вграден браузър по всяко време (24/7).

По същество това са най-модерните в момента системи, които печелят своята неимоверна популярност сред потребителите поради:

  • мобилността, която предоставят на своите потребители - независимост от работното място, от конкретен персонален компютър или ограничение на работно време за достъп до тях
  • лесния начин на работа - имат много прост потребителски интерфейс (спрямо стандартните софтуерни системи), доста по-стандартизиран и познат на потребителите от практиката в Интернет
  • лесно се интегрират помежду си и едно с друго - изключително качество, което е основата на изграждането на интегрираните системи на предприятието
  • изключително лесно се ъпгрейдват за нови версии - новите функционалности се инсталират само на сървъра и мигновено всички потребители започват да работят с тях
  • не заемат почти никакво дисково пространство на потребителските компютри
  • и много други...

 

 

Това са системите, които позволяват на компаниите безпроблемно да работят в Интернет среда и лесно да колаборират и интегрират бизнеса си с другите играчи на пазара.

За неспециалистите в ИТ бранша ще отбележим, че този тип системи:

  • ще изместят от пазара старите клиент-сървър приложения, които изключително трудно се интегрират помежду си, имат сложен многобутонен интерфейс и чиято поддръжка е многократно по-тежка от технологична и финансова гледна точка; ИТ специалистите, които все още експертно познават и използват такива все повече ще намаляват.
  • лесно се модифицират и интегрират на различно ниво функционалности от приложения на различни софтуерни дставчици;
  • на пазара вече има достатъчно ИТ специалисти, с познания в тези технологии, които многократно по-бързо могат да дописват нови функционалности на многократно по-ниска цена.