Team@Work  е софтуерен пакет, който осигурява всички необходими инструменти за автоматизирано управление на процеси, изпълнявани от хора (най-критичния ресурс на организациите).

Автоматизацията на системите за управление на процеси по същество е иновативен подход, при който логиката на управлението на процесите, която досега е била в главите на ръководителите, се моделира компютърно по начин, който може да бъде разбран и следван не само от човек, но и от компютърна програма.

Системата разчита диаграмата на процеса и започва да раздава задачи, следвайки логиката на процеса. Отчита действията и възприема решенията на потребителите. Автоматично придвижва изпълнението на процеса, следвайки заложените бизнес правила. Осигурява проследимост на операциите. Съхранява резултатите и осигурява обмена на данни и информация между участниците в процесите.