Article Index
Agile – ключът към управлението на проекти в динамична среда
2 стр. - Практиките
3 стр. - Extreme programming (XP)
4 стр. - Scrum
5 стр.- Feature-Driven Development
6 стр.- Crystal
7 стр. - Dynamic System Development Methodology
8 стр. - Заключение
All Pages

Практиката от последните две десетилетия показва, че класическата теория за управление на проекти не работи добре в областите, които се характеризират с много бързо развитие на технологиите и методите на работа. Такива са например производството на потребителски стоки, медиите, маркетингът и др.

Най-динамично развиващи се обаче, безспорно са телекомуникациите и информационните технологии. За тези области класическата теория на управление на проекти просто е твърде статична. Тя не позволява ефективно и икономично управление на постоянните промени в изискванията и обхвата на проектите, причинени от непрекъснатия поток от нововъведения.

Не случайно именно в една от тези области, софтуерното производство, възникна и се разви принципно ново направление в управлението на проекти, наречено Agile Software Development. В предишната статия (CIO 6/2007) цитирахме краткото и изразително описание на ценностите, които Agile изповядват в своя Манифест от 2001 година (www.agilemanifesto.org ):

  • специалисти и комуникации, а не процеси и инструменти
  • работещ софтуер, а не изчерпателна документация
  • взаимодействие с клиента, а не придържане към договори
  • реакция на промените, а не следване на плана

Методологията Agile „възстава“ срещу:

  • тежките процедури, генериращи огромно количество документация - може би полезна за целите на проекта, но абсолютно безсмислена за крайния клиент
  • фокусирането върху процесите, плановете и договорите, водещо до голяма бюрокрация, трудно пренасочване на приоритетите и прахосване на сили и енергия

Вместо това се предлагат олекотени процедури, ориентирани към генериране на качествен продукт в полза на клиента, опиращи се на взаимодействието между участниците (клиенти и разработчици) и интегриращи в себе си възможността за постоянна промяна в целите и изискванията.

В тази статия ще се опитаме да дадем повече информация за различните конкретни Agile методологии и тяхната практическа реализация.