Днес, когато информацията е общодостъпна и познанието се разпространява повсеместно, единственото конкурентно предимство, с което компаниите могат да се борят на пазара, е СКОРОСТТА - скоростта на създаване и предлагане на нови продукти, скоростта на предоставяне и обновяване на предлаганите услуги (качеството вече не е конкурентно предимство, а задължителен елемент). Ето защо нашата основна дейност е насочена в подпомагане усилията на нашите клиенти да ускорят работните си процеси.

Хората са най-скъпо струващият ресурс на всяка една организация, а времето е единственият невъзстановим ресурс, който използваме. Ето защо най-голямо конкурентно предимство се получава, когато се ускоряват процесите свързани с дейностите изпълнявани от  хора. Всички анализи ясно показват, че от времето на технологичната революция (откриването на компютрите) се наблюдава обратен рекурс - преди хората очакваха компютрите да пресметнат или обработят някаква информация, а днес е точно обратното - компютрите чакат хората да вземат решение. Ето защо ние насочваме  усилията си в разработването на иновационни приложения, които предоставят филтрирана информация на всеки потребител с изключително лесен интерфейс, с максимална видимост върху целия поток от работа и с предефинирани изходи от конкретните ситуации, в които би могъл да се намира, помагайки му бързо да вземе решение.