Ефективни Софтуерни Системи ООД (ЕСС) е създадена през 2001 г. от екип от софтуерни специалисти с богат опит в разработката на сложни софтуерни системи за нуждите на телекомуникационния пазар.  

В периода 2001-2003 година фирмата разработва софтуерни приложения за управление на телекомуникационния спектър, за международно координиране на телекомуникациони услуги и автоматизираното управление и наблюдение на телекомуникационни съоръжения. Разработките са предназначени както за българския пазара (Комисията за управление на съобщенията, Българската телекомуникационна компания, Националната електрическа компания), така и за международни проекти изпълнявани съвместно с германската фирма LS Telcom Ltd  - водещ световен доставчик на системи за радио-честотно планиране и координиране на телекомуникационни мрежи.

От януари 2002 година фирмата започва разрботването на собствен софтуерен продукт за управление на бизнес процеси -  Теam@Work, чиято първа версия излиза на международния пазар през май 2003 година. Днес стандартна версия на Team@Work, използват клиенти в 12 страни по света.

Референтен списък на по-големите клиенти можете да намерите тук.

Team@Work е първата и най-популярната система за управление на бизнес процеси в България. Надграждайки основното ядро на системата със специфични функционалности последователно бяха разботени две основни вертикални решения:

  • Team@Work - ISO - приложение за автоматизирано управление на ISO системите за управление на качеството (различните ISO стандарти)
  • Team@Work - ACM - приложение за автоматизирано управление на взаимоотношенията с клиенти.
Днес основната дейност на фирмата е бързата разботка на приложения за автоматизиране на специализирани работни процеси, независимо от тяхната сложност и обхват.