Team@Work
е  първата българска уеб базирана система за управление на бизнес процеси. Излиза на пазара през 2003 година. Предназначена е да осигури конкурентно предимство на малките и средни предприятия пред големите корпоративни организации с гъвкавостта и адаптивността, които предоставя на управляваните бизнес процеси. Team@Work е предпочитана и от големите компании, пред скъпоструващите и трудно внедрими чуждестранни системи и осигурява безпроблемната работа на крос-функционалните процеси (които преминават границите на отделните функционални бизнес единици, процеси от входа - до изхода или обхващащи различни бизнес организации). Технологиите и архитектурата на системата позволяват лесното й вграждане във всяка бизнес среда.

Основни предимства

 • Комплексно решение – приложението обединява най-новите технологични и методологични постижения в разработването на софтуер  за управление на бизнес процеси. Team@Work съчетава функционалности за анализ и моделиране на процеси:  workflow машина, която следвайки заложената бизнес логика управлява изпълнението на процесите (стартиране, придвижване, информиране, документиране, проследяване, съхраняване на резултати и т.н.); обща работна среда за обмен на  знания, споделяне на информация и нотифоциране на потребителите; функционалности за организиране, съхранение и разпространение на електронни документи от произволен тип (цифрово съдържание, електронни таблици, изображения, видео, аудио и т.н.); функционалности за бизнес анализ.
 • АвангарднаTeam@Work е основана на авангардна технология. Системата е изградена върху 3-слойна клиент-сървър архитектура и притежава много добра лесно разширяваща се workflow машина. Team@Work може да моделира всякакъв тип процес. Позволява неограничен брой нива на детайлност на бизнес процесите (какскаден стил на организация). Потребителският интерфейс е уеб-базиран, което прави Team@Work изключително лесна за интеграция (може да бъде вградена в друга система или тя да вгради функционалностите на други системи) и не зависи от операционната система. 
 • Гъвкава –  Team@Work  осигурява необходимата гъвкавост за адаптиране на всякъв вид организация към променящите се условия на бизнес средата, защото моделира и управлява процеси, които де факто са същината на бизнеса.
 • Достъпна – изключително ергономичната и достъпна работна среда (user interface)  на системата предразполага потребителя и опростява значително обучението и работата с приложението. В пряк контакт с други приложения Team@Work улеснява експлоатирането и усилва ефективността на всяка друга информационна система, използвана в предприятието.
 • Надеждна -  системата управлява надеждно неограничен обем процеси, данни, документи и поддържа едновременен достъп на голям брой потребители. Разполага с мощна система за сигурност за абсолютен контрол на достъпа.
 • Мащабируема - Team@Work може да се изпозлва от отделна бизнес единица на организация, отделно предприятие или цяла верига от свързани фирми за координиране и оптимизиране на общите бизнес процеси.

Уникални предимства

Това, което отличава Team@Work от всички останали системи, е:
 • workflow машината, която "съживява" създадените от потребителя модели на работни процеси, дава такт за разпределение на ангажиментите и проследява изпълнението на всяка дейност в зависимост от логическата последователност или времева зависимост, моделирана в конкретните схеми. За разлика от старите системи, предназначени да събират и обработват данни и информация или да регистрират събития (пост фактум)  Team@Work е активна система, която самостоятелно предприема действия (стартира процеси по разписание, нотифицира потребители, когато параметрите излязат извън заложени ограничения, ескалира процеса на алармиране, при неспазване на срокове и т.н.). 
 • поддържа промените - позволява промяна на работните процеси по време на изпълнението на конкретни проекти по тях - промени на изпълнители, промени на задачи, на срокове, на обхват, аутсорсване на външни партньори и т.н.
 • уеб базирана  - достъпна за потребителите когато и където име е необходима..
 • предоставя видимост  върху целия поток от работа в организацията - състоянието на всеки процес, натовареността на всеки служител, постигнатите резултати (на макро и микро ниво).
 • съдържа система за организиране и съхранение на документи от произволен електронен вид, като предоставя на потребителя достъп до филтрирана информация в зависимост от функционалностите, които използва в конкретен момент.
 • поддържа множество полезни функционалности от типа на електронни съобщения, напомняния, календар, визитник и т.н., събрани на едно място
 • позволява включването на външни партньори в работни схеми и проекти, като предоставя възможност за силно интегриране и акуратна проследимост на операциите свързани с доставчици и клиенти.
 • персонализирана -предоставя сигурна и уникална функционалност на всеки потребител.

Системите за управление на бизнес процеси (BPMS) постигат

 • По-ниски оперативни разходи - средно с 62 %
 • По-добра продуктивност - до 73 %
 • По-добро управление на промените - 39 %
 • По-добри комуникации - до 80 %
 • По-бързо вземане на решения - с 68 %
 • Ускоряване на процесите - с 37 %
Източник: списание CIOО, 2006 година