Team@Work - ISO е приложение, което автоматизира управлението на системите по качество (организира електронното прилагане на съответния ISO стандарт) като позволява:

 • Софтуерно моделиране и автоматизиране на процесите
 • Електронизация на документите
 • Водене на автоматични регистри
 • Оптимизиране на операциите
 • Проследимост на действията
 • Видимост върху състоянието в реално време

Основни функционалности:

 • ISO процедурите се моделират и въвеждат в изпълнение от workflow машината на Team@Work, която следи изпълнението и автоматично придвижва работата ;следвайки зададената логика и правила
 • всяка процедура съдържа в себе си набора от актуални формуляри в електронен вид - при изпълнение на конкретна дейност служителите получават на екрана си актуалните документи (формуляри, бланки, темплейти и т.н.), с които трябва да работят и точни инструкции относно изпълнението
 • всяка процедура се активира само от оторизирани служители. Процедура може да бъде активирана и автоматично от системата по точно определено времево разписание. Отговорните за изпълнението лица се информират своевремнно чрез е-мейл или SМS. Те могат по всяко време да видят на екрана си състоянието на задачите по всяка ISO процедура, в която участват.
 • всяка промяна на ISO документ от оторизирано лице се регистрира автоматично от системата - знае се точно кога формулярът е променен и от кого е променен
 • софтуерът се грижи потребителите да работят само с актуалните ISO документи, бланки, формуляри и инструкции.
 • всяко действие на служител в системата автоматично се записва, осигурявайки проследимост на операциите
 • всички документи се съхраняват в електронен (нехартиен) формат-  за лесна последваща обработка
 • всеки служител има достъп до публичните документи на ISO системата и в зависмост от ролите и правата му и до различни процедури, резултати /или отчети
 • и други

Подробно описание на характеристиките на системата са налични тук.