Team@Work-BPM - описание


Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията.

Read more...

Team@Work  е софтуерен пакет, който осигурява всички необходими инструменти за автоматизирано управление на процеси, изпълнявани от хора (най-критичния ресурс на организациите).

Автоматизацията на системите за управление на процеси по същество е иновативен подход, при който логиката на управлението на процесите, която досега е била в главите на ръководителите, се моделира компютърно по начин, който може да бъде разбран и следван не само от човек, но и от компютърна програма.

Read more...

Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията - основно процесите изпълнявани от хора.

Read more...


Team@Work
е  първата българска уеб базирана система за управление на бизнес процеси. Излиза на пазара през 2003 година. Предназначена е да осигури конкурентно предимство на малките и средни предприятия пред големите корпоративни организации с гъвкавостта и адаптивността, които предоставя на управляваните бизнес процеси. Team@Work е предпочитана и от големите компании, пред скъпоструващите и трудно внедрими чуждестранни системи и осигурява безпроблемната работа на крос-функционалните процеси (които преминават границите на отделните функционални бизнес единици, процеси от входа - до изхода или обхващащи различни бизнес организации). Технологиите и архитектурата на системата позволяват лесното й вграждане във всяка бизнес среда.

Read more...


Глобализацията и Интернет направиха пазара изключително конкурентен. Промениха се правилата за правене на бизнес, промени се й самата ИТ индустрия, която обслужва тази промяна.

Read more...


Развитие на продукта във времето- ключови версии.

Read more...