Специализирани сме се в разработването на уеб базирани софтуерни приложения.
Фокусът ни е върху системи в следните области:

Read more...

Опитът ни научи, че промяната е генетична характеристика на работата ни  и думата software не е случайно словосъчетание.

С течение на времето формирахме прост, не-бюрократичен процес за разработка на софтуерни приложения, който доказа своята ефективност. Извършваме разработването на къси итерации (обикновено в рамките на 3-4 седмици). Стартираме с най-важната функционалност по преценка на клиента. На всеки етап клиентът ни получава работеща версия на софтуера, а ние своето възнаграждение. След всеки етап клиентът приоритизира оставащите функционалности или добавя нови.Така последователно с минимални инвестиции (многократно по-ниски от стойността на големите софтуерни системи) клиентът ни получава работеща система, с  която бързо ускорява процесите в най-невралгичните точки на бизнеса си. За него е по-лесно да се ориентира в последващите си искания и най-вече да ги съобрази с последните промените на пазара.

Read more...

Изграждаме уеб базирани системи от последно поколение.

Поддръжката на нашите системи е 24/7 online режим.

Поради спецификата на системите, които изграждаме това е лесно осъществимо, гарантирайки високо качество на поддръжката (мълниеносна реакция) при много ясни правила и ангажименти по отношение на системите за сигурност.