Team@Work_BPM - Task manager

Task Manager е модулът, който свързва процесите и хората в системата и осъществява реалните операции на изпълнителите в тяхната ежедневна дейност.

Read more...

Team@Work предоставя на потребителя:
  • общ поглед върху задълженията и ангажиментите му - обобщен списък на всички задачи и ангажименти (настоящи и бъдещи ) за произволен период от време, с бърз достъп до детайлна информация за всеки отделен елемент

    Read more...