Team@Work_BPM - ползи

Team@Work свързва хора, тенологии, данни и информация в единна платформа.

Read more...

 • Лесен начин, по който глобални цели и приоритети на фирмата могат да се сведат до ежедневните ангажименти на служителите.

  Read more...

 • Пълен контрол на дейността в бизнес единиците:
    - проекти,
    - задачи,
   - натовареност на служителите,
  - срокове на изпълнение,
  - актуалност на документи
  - и т.н

  Read more...

 • Безпроблемна промяна на изпълнителите на задачи от проекта в реално време - създадената и използвана от предишни изпълнители информация автоматично се предоставя на новия изпълнител.

  Read more...

 • Всеки има ясен, разбираем, подробен и актуален списък с всички персонални задачи по всяко време (системата  работи и в Интернет среда).

 • Приоритетите на работа са ясни и точно определени.

  Read more...

 • Системата може лесно да бъде надградена върху всяка съществуваща ИТ инфраструктура без да усложнява или намалява нейната надеждност или сигурност.

  Read more...

 • Дейности, касаещи различни партньори могат да бъдат моделирани в работните схеми на организацията - така партньорски организации (клиенти, доставчици и т.н.) лесно и бързо се интегрират в точно определени точки на бизнеса и лесно се координират.

  Read more...