Team@Work-CM- ползи

  • знания за клиентите, базирани на реални данни, а не на обобщения и предположения - възможности за детайлен анализ от различни BI приложения в последващ етап

    Read more...

  • лесно използваема система - притежава простотата и леснината за работа в Интернет среда
  • осигурява 360° визия за всеки клиент

    Read more...

  • лесно се интегрира в съществуващата среда
  • собствена политика за сигурност, която не нарушава съществуващите политики
  • безпроблемно работи върху различни операционни системи