Брой лицензи Цена в евро
1 12 евро/потребител/месец

Team@Work се ползва на абонаментна основа.Ползвате толкова лицензи, колкото потребители ще използват системата през съответния месец. Лицензите са персонални. Имате максимална мобилност да увеличавате и намалявате броя на необходимите ви лицензи в зависимост от интензитета на бизнеса ви.

Това е най-безрисковото използване на системата - не изисква никакви начални инвестиции и следва интензивността на работата.

За МСП (Малки и средни предприятия), които не разполагат със собствени IT експерти предлагаме хостинг на наш сървър на цена 75 лева на месец.

Минималният общ брой лицензи (абонаментни + продуктови) на месец не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.

Брой лицензи Цена в евро
единичен лиценз
200 евро/потребител

Закупувате толкова лиценза, колкото потребители ще използват системата. Лицензите са персонални.

Винаги можете да преминете от абонаментен към продуктов лиценз.
Имате право на намаление на закупен продуктов лиценз, използван като абонаментен за последните три месеца.
Минималният общ брой  (абонаментни + продуктови) лицензи не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.