Брой лицензи Цена в евро
1 15 евро/потребител/месец

Team@Work -CM е надстройка над Team@Work-BPM  - посочената цена включва в себе си абонаментен лиценз за използването на Team@Work-BPM.

Team@Work -CM се ползва на абонаментна основа. Закупувате толкова лицензи, колкото потребители ще ползват системата през съответния месец. Лицензите са персонални. Имате максимална мобилност да увеличавате и намалявате броя на необходимите ви лицензи в зависимост от интензитета на бизнеса ви. Това е най-безрисковото използване на системата - не изисква никакви начални инвестиции и следва интензивността на работата.

За МСП (Малки и средни предприятия), които не разполагат със собствени IT експерти предлагаме хостинг на наш сървър на цена 75 лева на месец.

Минималният общ брой лицензи (абонаментни + продуктови) на месец не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.

Брой лицензи Цена в евро
1 300 евро/потребител

Тeam@Work -CM е надстройка над Team@Work-BPM - посочената цена включва в себе си продуктов лиценз за използването на Team@Work-BPM.

Закупувате толкова лиценза, колкото активни потребители ще ползват системата. Лицензите са персонални.

Винаги можете да преминете от абонаментен към продуктов лиценз. Имате право на намаление на закупен продуктов лиценз, използван като абонаментен за последните три месеца.
Минималният общ брой лицензи (абонаментни + продуктови) на месец не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.