Team@Work  е софтуерен пакет, който осигурява всички необходими инструменти за автоматизирано управление на процеси, изпълнявани от хора (най-критичния ресурс на организациите).

Автоматизацията на системите за управление на процеси по същество е иновативен подход, при който логиката на управлението на процесите, която досега е била в главите на ръководителите, се моделира компютърно по начин, който може да бъде разбран и следван не само от човек, но и от компютърна програма.

Read more...

Поддръжката на софтуера не е задължителен елемент от процеса на продажба (само по желание на клиента), но е силно препоръчителна и е предмет на допълнително споразумение. Касае случаите, когато софтуера е закупен като продукт.  Когато Team@Work се използва като услуга, поддръжката е включена в стойността на абонамента.

Сами избирате най-подходящия план за вас:

  Специален*
Основен Безплатен
Искания за поддръжка
Ограничение за броя на исканията за поддръжка и подкрепа
неограничено неограничено

ограничено
до 1 на седмица
Поддръжка по телефона.
Съвети и помощ за решаването на проблеми възникнали при функционалното изполване на софтуерните приложения.

Да
24x7

Да
9:00-18:00
работни дни

Не

Поддръжка по е-мейл.
Съвети и помощ за инсталиране и конфигуриране на софтуерните приложения

Да
24x7

Да
9:00-18:00
работни дни
Да
9:00-18:00
в работни дни
Online Help файлове на приложенията
Предназначени да помогнат администраторите и потребителите на системата
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Да
24 часов достъп
сайт
Online Video уроци
Предназначени за самостоятелно обучение на потребителите
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Да
24 часов достъп
клиетски портал
Да
 24 часов 
сайт
Онлайн база знания
Онлайн базата знания ви осигурява достъп до ресурси с решения на архитектурни, технически и методологически проблеми
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Не
Онлайн съобщения
Специализирани новини и информация, свързани с поддръжката на софтуера - имате най-новата информация веднага щом стане достъпна.
Да
24 часов достъп
клиентски портал
Да
24 часов достъп
Не
Онлайн download
Последни актуализации на продукта и директно изтегляне на ъпгрейди.
Да
24 часов достъп
Да
24 часов достъп
Не
Помощ за инсталиране и конфигуриране
Helpdesk - Съвети и помощ за техническата инсталация и конфигурация, свързани с архитектурата на софтуера и инфраструктурата на средата.
Да
Онлайн поддръжка
Съвети по телефона
Експертен специалист

Да
Онлайн поддръжка
Съвети по телефона
Support team

Не
Ръководства за прилагане на "добрите практики"
 Експертни ръководства за прилагането на добри практики;
Да
24 часов достъп
Не Не
Поддръжка и Backup на базата данни
Редовни прегледи на базата данни - включват проверки на структурите от данни, както и доклади и препоръки за администрирането на приложенията.
Да
Ежемесечно
Изисква FTP архивиране на базата данни
или
SaaS(софтуер като услуга)
Не Не
Поддръжка и Backup наTAW сървъра
Редовни прегледи на log файловете, както и доклади и препоръки за администрирането на приложенията.
Да
Ежемесечно
Изисква FTP архивиране на базата данни
или
SaaS(софтуер като услуга)
Не Не

Къстъмизация
специфични функционалности и доработки

2 часа/
на месец/
на всеки 10 потребителя
2 часа/
на месец/
на всеки 10 потребителя
He
Цена
на базата на годишен абонамент в размер на
20 % от стойността на закупения софтуер 20 % от стойността на закупения софтуер Не
*Специалния режим се отнася за клиенти с над 60 активни потребителски лицензи.
Гаранционната поддръжка на софтуера e безплатна за първите 12 месеца и обхваща грешки и актуализация на продукта в рамките на закупената версия.
  • Безпроблемна промяна на изпълнителите на задачи от проекта в реално време - създадената и използвана от предишни изпълнители информация автоматично се предоставя на новия изпълнител.

    Read more...


Развитие на продукта във времето- ключови версии.

Read more...

Основното предназначение на Team@Work е управлението на процеси, проекти и екипи в реално време. Когато управляваме, ние реално наблюдаваме критични бизнес параметри, следим тенденциите и предприемаме действия когато параметър излезе извън стандартното си отклонение.

Read more...