Нашата мисия е да създаваме ефективност в малките и средни предприятия. Постигаме го като:

  • Разработваме специализирани софтуерни решения на базата на уеб платформи за автоматизиране на работни процеси , изпълнявани основно от хора.

    Read more...

Днес, когато информацията е общодостъпна и познанието се разпространява повсеместно, единственото конкурентно предимство, с което компаниите могат да се борят на пазара, е СКОРОСТТА - скоростта на създаване и предлагане на нови продукти, скоростта на предоставяне и обновяване на предлаганите услуги (качеството вече не е конкурентно предимство, а задължителен елемент). Ето защо нашата основна дейност е насочена в подпомагане усилията на нашите клиенти да ускорят работните си процеси.

Read more...

Ефективни Софтуерни Системи ООД (ЕСС) е създадена през 2001 г. от екип от софтуерни специалисти с богат опит в разработката на сложни софтуерни системи за нуждите на телекомуникационния пазар.  

Read more...

Това, което ни отличава от всички останали компании е комбинацията от знания и опит както по отношение на методиките, които помагат на бизнеса бързо да се променя и успешно да се конкурира, така и на ИТ технологиите, които предоставят средствата това да бъде реализирано.

Read more...

  • "С годините човек помъдрява" - ръководният екип на компанията притежава повече от 18 години опит в разработването и внедряването на информационни системи от различен характер в множество индустрии. Човек натрупва практики, знания  и придобива интуиция, която трудно може да бъде преподадена в университет.

    Read more...

Ефективни Софтуерни Системи ЕООД работи в тясно сътрудничество с партньорите си за предоставяне на цялостни решения по управление на бизнес процеси, автоматизация на дейности изпълнявани от хора и интеграция на приложения. Ние разширяваме партньорството си с компании, които притежават инновативни и напредничави познания от допълващи области на нашия бизнес, с цел да разширим пазарите, каналите на достъп и възможностите за правене на бизнес. Нашите партньори са неразделна част от нашия подход за предоставяне на стратегическа бизнес стойност за клиентите ни.

Read more...

Клиентите, които обслужваме са от различни индустрии и райони на света, със специфични култури, бизнес и ИТ познание.

Read more...